Breadcrumbs

They said it

 

Jos Sluys - CEO Saffelberg Investsments

Jos Sluys

In een businesstransactie is niet enkel het Intellectual Property (IP) beschermingsluik belangrijk, maar ook mogelijke discount factoren bij de waardebepaling gelinkt aan risico’s op het moment van commercialisatie. 
Door anticipatie, correcte inschatting en beheer van deze risico’s en het uit-voeren van een actieplan om deze risico’s te beheersen, zijn we erin geslaagd om de businesstransactie mee te begeleiden en aan te sturen naar een waardebepaling waarbij deze discount factoren geminimalizeerd werden.

Hervé Besaucèle - Ph.D. Chief Technical officer Excico

Herve Besaucele

Samenwerking met IP was cruciaal in de groei van Excico’s IP portfolio, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. IP biedt een zeldzame mix van strategisch denken i.m.v. een unieke landscaping approach en een hoge kwaliteitsstandaard in het proces van schrijvenindienen en verdedigen vanoctrooiaanvragen.
Omdat intellectuele eigendom meer dan ooit een key enabler tot succes is voor een high-tech bedrijf zoals Excico, zijn wij zeer dankbaar te kunnen rekenen op zo’n leading edge partner.

Elien Ottoy - R&D-engineer RF Technologies

Elien Ottoy

IP kan betrokken worden in alle fasen van productontwikkeling. Reeds bij de ideegeneratie worden via IP-navigation de bestaande technologische systemen in kaart gebracht, waaruit innovatietrends kunnen worden afgeleid.

Tijdens de verdere ontwikkeling worden één of meerdere tactische patenten genomen. Bij inbreuken helpt IP de aanpak te bepalen en kan IP als woord-voerder optreden. De sterkte van het bedrijfis dat ze in al deze processen steeds denken vanuit een IP-strategie, volledig op maat van het bedrijf.

Werner Helsen - Managing Director Komec

Werner Helsen

Enkele jaren geleden hebben we met Komec als doel gesteld om customer’s producten op de markt te brengen, gefabriceerd en gemaakt in onze shop onder het label made in Antwerp, Belgium. Onder onze merknaam CONDID hebben we getracht een uniek vulsysteem te patenteren.
De eerste pen van Belgischa makelij was geboren. We hebben een lange weg afgelegd in het zoeken naar de juiste octrooigemachtigde.Juiste adviezen krijgen, begeleiding ten gronde en duidelijke afspraken zijn logische eisen.

Yvan Van den Bremt - private uitvinder

Yvan van den bremt

Als private uitvinder heb ik ten volle beseft dat een idee op zich niet verkoopt, maar dat het moet omgezet worden naar een mogelijke commerciele partner en dit ingedekt met een solide en maximale bescherming van het idee.
Naast het uitvoeren van de de beschermingstrategie zijn we dan samen met IP intens en systematisch op zoek gegaan naar de juiste commerciele part-ners, wat geleid heeft tot een licentiecontract met een bron van directe en toekomstige inkomsten.

Simon Roelants - Zaakvoerder Sigu BVBA

Simon Roelants

In een vroeg stadium is IP betrokken bij ons productontwikkeling-proces. Dit is duidelijk een meerwaarde gebleken. Kritische vragen hebben ons ertoe gebracht het ontwerp uit te puren en vanuit verschillende invalshoeken te benaderen waardoor de reikwijdte van de octrooien gemaximaliseerd kon worden.
Het IP-team communiceert helder en enthousiasmeert. Ik apprecieer enorm hun juridische ondersteuning in het overleg met potentiële industriële partners, als ook hun flexibele opstelling.

Dimitri Laurent - Directeur 3B Fibreglass

Dimitri Laurent

Na de verkoop van twee productie-installaties van Owens Corning, opgelegd door een besluit van de Europese Commissie, werd het bedrijf 3B Glasvezel opgericht (2008) om de genoemde productie-installaties te exploiteren met behulp van een aantal technologieën van Owens Cor-ning, gelicentieerd naar 3B Glasvezel.
Het was van essentieel belang voor het voortbestaan van 3B Fibreglass om samen met IP zijn eigen technologische identiteit te ontwikkelen en deze te beschermen.

Alexander Bolliou - CEO Latexco

Alexander Bolliou

Waar eigendomsrecht en intellectual property binnen Latexco in het verleden synoniem stonden met het beschermen van merknamen en logo’s en er een puur defensieve werkwijze werd gehanteerd, werd een aantal jaren geleden samen met IP een ruimere en pro-actievere strategie uitgewerkt.
Intussen is er een uitgebreide patentportefeuille opgebouwd. Deze is afdwingbaar voor inbreuken t.o.v. de concurrentie en één van de middelen om onze competitive edge in de toekomst verder te kunnen verzekeren.

Login (oc)